Лосанджелеската диета

Или как да изглеждаме добре.
RANDOM_AVATAR
User

fasrow

Мнения

1

Регистриран на

Пон Яну 28, 2008 4:49 pm

Лосанджелеската диета

Мнениеот fasrow » Сря Фев 13, 2008 6:28 pm

Тайната на звездите е разкрита! Холивудската диета, която извайва телата по-добре от пластичната хирургия и до скоро строго пазена в
тайна, вече е достъпна за всеки. След повече от 20 години наблюдения и разработки, създателят й д-р Дейвид Хебър продава авторските пра-ва на уникалното си откритие на “Herbalife”. Днес тази диета се пред-лага в много страни, включително и в България.
У нас тя е усъвършенствана и прилагана от проф.Орбецова, специа-лист по патобиохимия,член на Съюза на учените в България и Русия,
на Американската асоциация по клинична химия, на Балканските асоциации по клинична лаборатория и онкологшя, автор на повече от
500 публикации у нас и в чужбина.

- Проф. Орбецова, каква е научната основа на тази диета?
- База за оценка на наличие и степен на затлъстяване отначало беше само телес- ното тегло. По-късно за основен критерий бе приет телесният индекс /бодимас ин-декс/. В последните години броят на оценъчните критерии се разшири. Освен “бо-димас” индексът се вземат под съображение: полът,физическата и умствената на-товареност, процентът и разпределението на мастната тъкан т.е. типът на мастно натрупване и процентът на безмастната тъкан. За определяне на новите парамет-
ри се използват уреди за индикация на електрохимичен импедантен анализ. Точно тези нови критерии и подходи са основа на L A shape diet. С други думи, диетата се съобразява не само със степента, но и с типа на затлъстяване!
Това е основната идея в тази “Ел Ей” диета, различните типове натрупване на
мастна тъкан. Различните видове определяни затлъстявания са определени малко топографски – като горно, средно и долно.

Горното затлъстяване – на раменния пояс, гърба и ръцете е андроидното зат-лъстяване. То е с много висок риск от сърдечносъдови заболявания, особено при жените и се среща най-често при момичета, които имат повишени нива на мъжките хормони, на тестостерона и неговите производни.

Средният тип е с натрупване около талията. Затова винаги при измерване се взима размера на рамото, дебелината на гънката на гърба, съотношението ханш-талия. За средното затлъстяване много малко се знае – хората, които много често гладуват, в това число най-напред младите момичета и младите жени, си залагат едно задължително натрупване на мастна тъкан точно в тази област, защото, ако горното затлъстяване е под действието на мъжките хормони, то средното – натруп-ването на мастна тъкан, външна и вътрешна, в средата на тялото е предназначена за задоволяване на нуждите при стреса от глада. Защото гладът е един метаболи-тен стрес. След по-продължително гладуване организмът насочва всичките си хормонално-регулаторни механизми към това да се запаси. Това е лесно, защото средната тъкан е под действието на стресовите хормони – катехоламините, хипо-физните хормони, глюкагона. Всички онези хормонално-регулаторни механизми,
т.е. хормони и невромедиатори се стремят да предотвратят последиците от гладу-ването и мястото, към което са се насочили, е около слънчевия сплит.

Долният тип затлъстяване е под действието на женските полови хормони – на естрогените /естрадиола и прогестерона/. Това е женският тип затлъстяване. То е от по-друг характер. За жените то е по-характерно. Много често е генетично обус-ловено и се проявява най-често в пубертета – това е адипозозогениталната дистро-фия. Тя е много по-честа и при някои ендокринни нарушения, каквото е например синдромът на Къшинг. Но тук обратно, при мъже с този тип затлъстяване се явява по-голям риск от възникване на такива последици,каквито са вторият тип диабет, подаграта, хроничния панкреатит.
Най-голям рисков фактор за жените и за мъжете е андроидното, а само за мъже-те – фемининното затлъстяване. И диетата тук е съобразена с тези особености не само за общия обем на мастната тъкан, а и за нейното разпределение. За това се казва, че се работи по фигурата. Диетата е абсолютно строго индивидуализирана към всеки отделен човек, било то мъж или жена, като се съобразява с тези пара-метри. И за да стане тя действително резултатна, се базира на този импедантен анализ, който дава възможност да се отчете и разпределението, и диференциране-то между общото тегло не само чрез бодимас индекса, а да се диференцират маст-ната и безмастната тъкан и да се определи протеиновият индекс.

- От кого се разработва и прилага тази диета?
- Създателят на диетата я е разработвал 20 години и даже доколкото знам за
тази програма е дадена Нобелова награда. Но през дългото време, в което е пазена в тайна, се е получил един много богат клиничен материал. Той дава възможност на Дейвид Хебър да издаде монографиите си и да даде авторските си права на “Herbalife” и те произвеждат вече по тези формули продукти зе диета.

- Какво представлява самата програма, популярна като “Лосанджелеската диета”?
- В основата й е заложен този подход – проследяване в динамика на намаляване-то /редукция/ на мастната и безмастната тъкан, за да се предотврати намаляване на теглото, което не е за сметка на мастната тъкан, а за сметка на мускулната ма-са. Най-общата характеристика на диетата е, че тя е високопротеи-нова, което има няколко непосредствено благоприятни последици. Първо, когато е високобелтъчна диетата, тя намалява чувството на глад. Това успокоява онези хора, които са с алиментарно затлъстяване – тези, които просто обичат да си поха- пват. В основата на тази диета са 3-те основни хранения /закуска, обяд и вечеря/, но в зависимост от степента на нарушението може да имат от 1 до 4, даже 5 допъл-нителни закуски между храненията.

Характеристики на Ел Ей диетата

Високопротеинова, намалява чувството на глад, нискокалорична, стопява само мастната тъкан. При тази диета стремежът не е към “идеалното” тегло. Например при едно момиче с андроидно затлъстяване и калоражът на храната и процентът на белтъците ще бъде по-висок, защото то има нужди, които са по-близки до мъжа, отколкото до жената. При тези, които са с женския тип затлъстяване там съотно-шението между трите основни съсгавки белтъци, масти и въглехидрати ще бъде насочено освен към това да се поддържа оптимален белтъчен внос, но да се под-държа и един по-силно редуциран внос на въглехидратите и на мастите, защото при този тип затлъстяване има едно усилено превръщане на въглехидрати в масти и затова при тях се стремим да индивидуализираме диетата в този смисъл. При хора, които са изпълнявали пълно или частично гладуване и са натрупали в сред-ната част на тялото, въпросът стои така: не само белтъчният внос тлябва да бъде по-висок, но там им се дава възможност за малко повече калории, за да го няма то-зи глад и да се намалят сигналите към клетките.

- Тази диета универсална ли е?
- Имаме универсални принципи, но това е диета за всеки човек отделно. Прави се меню за всеки пациент персонално.

- Как точно протича диетата?
- Тя протича три седмици. Първата седмица е седмицата на подготовката на ор-ганизма, т.е. всичките тези параметри, за които казахме, се снемат, извършва се импедантния анализ, прави се пълна оценка на фигурата, на разпределението на мастна и безмастна тъкан, обяснява се смисълът. Свиква се психологически към това, че ще се яде много по-често, отколкото е обичайно. Пациентите се запознават задълбочено с това, което следва, за да бъдат мотивирани.
Първата седмица е седмицата на мотивацията.
Втората седмица е истинското регулиране на фигурата и на разпределението на мастната тъкан. Тя е с най-строго провеждани диетични регулации.
Третата седмица е поддържащата, защото най-големият проблем е, че след вси-чки диети следва период на обратно покачване на теглото. Тази диета силно нама-лява опасността от връщане на килограми. Тя има дълготраен ефект. Даже за ня-кои хора той е окончателен – ако е нискостепенна и правена много точно. Друг ос-новен показател е т.нар. протеинов индекс – вземайки предвид ръста, теглото, бо-димас индекса, възрастта, пола се изработва индивидуалният показател за всеки човек. На базата на този протеинов индекс се назначава количеството на белтъка, който ще се внесе. Индивидуалните колебания се движат средно – за жените около 100 г белтък /обикновено е приета норма за възрастен човек – 60 г / , за мъжете – 150 г. Тук се делят пациентите на няколко групи, отбелязани от А до G и вече за всяка група е разработена съответната диета. Дори при най-нискостепенното зат-лъстяване /съобразено с възрастта/, в първата седмица две от основните хранения се заместват с г.нар. шейк. За българите сме приели, че това трябва да са закуска-та и вечерята, но поне веднъж в седмицата това може да бъде обядът и вечерята. Аз съм си разработила програмата закуска и вечеря с шейка, като по средата на седмицата обядът и вечерята се заместват с него.
- Какво представлява шейкът?
- Той се приготвя от една водна чаша обезмаслено или соево мляко, което е база-та. В нея се разтварят две мерителни лъжици от тази субстанция от “Хербалайф”, наречена Формула 1. Това е хранителна добавка, чиято основна характеристика е, че е нискокалорична /за жените около 2000, за мъжете – около 2500 калории дне-вно/, но не за сметка на витамините, на минералите, на фибрите и на други фито-компоненти. В зависимост от степента на затлъстяването в индивидуален аспект се влагат вече 1, 2, 3 до 5 междинни закуски, като още в самия шейк могат да се добавят чашка пресни или замразени плодове.
- Какво съдържат закуските?
- За нашата страна много полезна е т.нар. седемцветна диета – меню от зеленчу-ци, плодове, зърнени, бобови растения. Тя е заложена в третото хранене независи-мо дали това ще бъде обяда или вечерята.
Грамажът на порциите е също строго индивидуално определен.
Междинните закуски са няколко вида – това могат да бъдат едни блокчета, ко-ито приличат на шоколадчета, но силно редуцирани по калораж, могат да бъдат плодове, но задължително микс, за да се внесат различни компоненти витамини и минерали. Може да бъде и вид супа. Към шейковете в зависимост от протеиновия индекс, за да може да се получи точно изчисления грамаж от белтъци, се добавя вече т.нар. Формула 3, която представлява чист протеин – суроватъчен и соев протеин. Вече с добавката от 5 до 10 грама от тази Формула 3, въпросът е да се внесе чистият протеин, който да е с високо биологична стойност и да има всички незаменими аминокиселини. Такива са млечният и соевият белтък. В някои от ди-етите влиза и яйченият белтък.
Има и Формула 2, която се дава сутрин, обед и вечер, представляваща кон-центрирани витамини и минерали. По този начин имаме намаляване на калора-жа, но без опасността от развитие на дефицитните състояния, което е най-лошото нещо в силните редуциращи диети, каквото е гладуването. Затова още първата седмица се вижда, че фигурата започва да се оформя там, където е нарушението. Проследяването на безмастната и мастната тъкан чрез импедантния анализ показ-ва какво фактически намалява. Ние предпазваме организма от остеопорозата вследствие на дефицитите и авитаминозите, предпазваме го от разграждането на структурните белтъци и, за да съм съвсем точна, трябва да кажа, че тук задължи-телно влиза поне 30 минути на ден движение – спортуване.
Втората седмица се замества едно хранене с шейка, но то остава дори 5-кратно-то, а в някои случаи дори 7-кратното хранене. Този тип често хранене е много по-ложителен, аз ви го казвам от позицията си на патобиохимик. През тази седмица спадането на телесната маса продължава и се задържа при хора, при които не е ви-сокостепенно затлъдтяването. След това има дълъг период, в който диетата не се прилага. При високостепенното затлъстяване тя може да се направи 2 до 3 пъти годишно, но при по-нискостепенните – 1-2 пъти в годината, но трябва да се запази стереотипът на хранене.

- Има ли антицелулитен ефект диетата?
- Абсолютно! То от там е започнало – фемининното затлъстяване е целулитът,
по-нагоре – бричовете, които са толкова атакувани. Лосанджелеската диета ги премахва по един много физиологичен начин чрез активното отношение на орга-низма и на човека. Не се чака пасивно. Освен това диетата е и приятна – шейкът е вкусен, седемцветната диета е приятна за окото – стимулира се зрителният анализатор и човек не се чувства гладен. Няма това “притреперване” от глад, характерно за други диети.
- Кафето съвместимо ли е с диетата?
- Кафето не е изключено, но се позволява във втората седмица. Игнорират се
газираните напитки. Няма отношение по въпроса за цигарите,но те стимулират отделянето на антистресовите хормони, катехоламините, които предизвикват пълнеенето.
- Тази диета само за здрави хора ли е?
- И за здрави, и за такива, които имат известни нарушения. Тя не е опасна дие-
та, трябва да се провежда с голямо внимание обаче при бъбречно болните, защото знаем, че високо билтъчният проблем при тях е проблемен. Тази диета е съвмести-ма и с прием на пъддържащи лекарства. Даже проф.Хебър във втората си книга описва колко благоприятно се повлияват артериалното налягане, диабетът, подаг-рата, бъбречно-каменната болест, заболяванията на жлъчката и панкреаса и др.
- От каква възраст най-рано може да се прилага тази диета?
- Над 16 години може да се прилага. Започнала съм работа като педиатър и мо-га да кажа, че някои от принципите могат да се заложат още от ранната възраст, но в никакъв случай не бива един силно растяш организъм да се подлага на много строги рестриктиращи диети.
- Колко килограма могат да се свалят с тази диета?
- В клиничните казуси са описани от 5 до 35 килограма, и то в рамките на двете
седмици на диетата! Но най-важното е, че след това спадането на теглото продъл-жава – не се връща, а намалява! При високостепенното затлъстяване / mV и V cm./
е добре поддържащата диета /с 1 шейк/ да продължи 2-3 седмици.
- Уместно ли е прилагането на тази диета за много малки корекции – 1-2 килограма?
- Да, затова са разделени хората и на толкова малки групи. В група А има и хо-ра, които са с нормално или даже поднормено тегло. То също е нарушаване на фи-гурата. В тези случаи диетата може даже да повиши теглото.

- Еднакво успешна ли е диетата при мъже и при жени?
- Не се съобщава за достоверна разлика между мъже и жени, но жените се повли-
яват по-бързо, може би защото те са и по-дисциплинирани!Сп. “Диета и красота”, април 2006 г
Вие имате нужда от отслабване. Аз мога да ви помогна, ако посетите сайта: www.edelvais.net ще разберете как!

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта

Copyright ©2014 Psy-Help.org ® All Rights Reserved | Brought by CloudyAnt
cron