НачалоИзследвания Лаборатория Резултати Стараници/Статии Проекти Контакти

Психологически изследвания и профили

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПРОФИЛ НА ЛИЧНОСТТА

ИНСТРУКЦИЯ на въпросник 16 Р F

Предстои Ви работа с един психологически въпросник. Той съдържа 105 въпроса, отнасящи се до Вашата преценка, възгледи и интереси, до Вашата индивидуалност, разбирания, предпочитания. Отговорите не са нито “правилни-неправилни”, нито “добри-лоши”. Бъдете искрени и точни в отговорите си! Не си припомняйте кое би било най-правилно, използвайки познанията си от други тестове или запаметени от училище правила. Отговаряйте спонтанно – това е най-добрата тактика! Не пропускайте нито един въпрос!

Отбелязвайте своя отговор като натискайки радиобутона под съответната буква /А,Б,В/ на въпроса в дясната част на бланката. Внимавайте добре при нанасяне на отговорите си! Ако неволно допуснете грешка, променете верния, според Вас, отговор.

Отговорите “Б” в средната колонка са неопределени в преоблаващата част от случаите. Прибягвайте към тях само в краен случай, когато другите две възможности са съвсем неприемливи за Вас !!!

Около 40 мин. са достатъчно време за работа.

A)
Б)
В)

 

Пол: Години:

Образование:

Населено място:

Електронна поща *:

Професия:
(ученик, студент, работник, служител и т.н)

*не е задължително

1. Мисля, че паметта ми сега е по-добра, отколкото е била по-рано.
да
трудно ми е да определя
не

2. Аз бих могъл да живея напълно сам, далеч от хората.

да
понякога
не
3. Да приемем, че небето е долу, а зимата гореща, то тогава ще наречем престъпника:
гангстер
светец
облак

4. Когато лягам да спя, аз:

заспивам бързо
нещо средно
заспивам трудно
5. Ако шофирам на път, където има много коли, то бих предпочел:
да пропусна напред повечето коли
не зная

да изпреваря всички пътуващи пред мен коли

6. В компания аз предоставям на другите да разказват весели и всякакви други истории
да
понякога
не
7. За мене е важно във всичко, което ме заобикаля да има ред, порядък
вярно е
трудно ми е да кажа
не е вярно
8. Повечето от хората, с които съм в компании, несъмнено се радват да ме видят
да
понякога
не
9. Аз по-скоро бих се занимавал с:
фехтовка и танци
трудно ми е да кажа
с борба и баскетбол
10. Забавлява ме, че това, което хората правят, съвсем не прилича на онова, което после те разказват за него.
да
понякога
не
11. Четейки за някакво произшествие, аз се интерисувам от всички подробности
винаги
понякога
рядко
12. Когато другарите ми се шегуват с мене, аз обикновено се смея заедно с всички и съвсем не се обиждам
вярно е
не зная
не е вярно
13. Ако някой ме нагруби, аз бързо забравям за това
вярно
не зная
не е вярно
14.Много повече ми харесва да измислям нови начини за изпълнението на някаква работа, отколкото да се придържам към изпитани способи
вярно е
не зная
не е вярно
15. Когато планирам нещо, предпочитам да го правя самостоятелно, без ничия помощ
вярно е
понякога
не
16. Мисля, че съм по-чувствителен и по-лесно възбудим, в сравнение с повечето хора
вярно е
затруднявам се да отговоря
не е вярно

17. Дразнят ме хора, които не могат бързо да вземат решения

вярно
не зная
невярно

18. Понякога, макар и кратковременно, у мене е възниквало чувство на раздразнение по отношение на моите родители

да
не зная
не

19. Аз по-скоро бих разкрил съкровените си мисли:

на моите добри приятели
не зная
в своя дневник

20. Аз мисля, че думата, противоположна по смисъл на думата “неточен” е:

небрежен
акуратен
приблизителен

21. На мене винаги ми стига енергия, когато това е необходимо

да
трудно е да се каже
не
22. Повече ме дразнят хора, които:
със своите груби шеги карат хората да се изчервяват
затруднявам се да отговоря

ми създават неудобство, закъснявайки за уречена среща

23. Много ми харесва да каня гости и да ги развличам

вярно е
не зная
не е вярно
24. Аз мисля, че:
не всичко трябва да се прави еднакво акуратно
затруднявам се да отговоря
всяка работа следва да се изпълнява акуратно, ако Вие сте се заели с нея

25.  Винаги ми се налага да преодолявам смущението си

да
възможно е
не

26.Моите приятели по-често:

се съветват с мене
правят едното и другото поравно

дават ми съвети

27.Ако приятел ме излъже за дреболия, аз предпочитам да си дам вид, че не съм забелязал, отколкото да го разоблича

да
понякога
не
28. Харесва ми приятел,
чиито интереси имат делови и практически характер
не зная

който се отличава с дълбоко премислени възгледи за живота

29. Не мога равнодушно да слушам, когато някой развива идеи, противоположни на тези, в които аз съм твърдо убеден
вярно е
трудно ми е да отговоря
не е вярно
30. Вълнувам се за мои минали постъпки и грешки
да
не зная
не
31. Ако еднакво добре бих се справял с едното и другото, то бих предпочел:
да играя шахмат
трудно ми е да кажа
да играя боулинг
32. На мене ми харесват общителните хора, добрите компаньони
да
не зная
не
33. Аз съм толкова внимателен и практичен, че при мене се случват по-малко неочаквани неудачи, отколкото при другите хора
да
трудно ми е да кажа
не
34. Мога да забравя за моите грижи и задължения, когато ми е необходимо
да
понякога
не
35. Трудно ми е да призная, че аз не съм прав
да
понякога
не
36. В предприятие би ми било по-интересно:
да работя с машини и механизми и да участвам в основното производство
трудно ми е да кажа
да беседвам с хората, да се занимавам с обществена работа
37. Коя дума не е свързана с другите две:
котка
близко
слънце
38. Това, което в някаква степен отвлича вниманието ми:
ме дразни
нещо средно
съвсем не ме безпокои
39. Ако имах много пари, то аз:
бих се погрижил това да не предизвика завист към мене
не зная

бих живял, без да се притеснявам за нищо

40. Най-лошото наказание за мене е:
тежка работа
не зная
да бъда затворен сам
41. Хората са длъжни повече, отколкото правят това сега, да изискват спазване на законите на морала
да
понякога
не
42. Казвали са ми, че като дете съм бил:
спокоен и съм обичал да оставам сам
не зная

жив, подвижен

43. Би ми харесвала ежедневна практическа работа с различни машини и установки
да
не зная
не
44. Аз мисля, че болшинството свидетели говорят истината, даже, ако това не е леко за тях
да
трудно ми е да кажа
не
45. Понякога аз не се решавам да прокарвам идеите си в живота, защото ми се струват неосъществими
вярно е
трудно ми е да кажа
не е вярно
46. Аз се старая да не се смея така силно на шеги, както правят това повечето хора
вярно
не зная
не е вярно
47. Аз никога не се чувствам така нещастен, че да ми се иска да плача
вярно
не зная
не е вярно
48. В музиката се наслаждавам:
на маршове, изпълнени от военни оркестри
не зная

на цигулково соло

49. Аз по-скоро бих предпочел да прекарам два летни месеца:
на село с един, двама приятели
трудно ми е да кажа

да оглавя група от туристи

50. Усилията, положени за съставяне на планове:
никога не са излишни
трудно е да се каже

не си струва труда

51. Необмислените постъпки и изказвания на моите приятели по мой адрес не ме обиждат, не ме огорчават
вярно
не зная
не е вярно
52. Когато всичко ми се отдава, аз намирам такава работа за лека
винаги
понякога
рядко
53. Аз бих предпочел по-скоро да работя:
в учреждение, където би ми се наложило да ръководя хора и да бъда през цялото време сред тях
затруднявам се да кажа

да съм архитект, който сам в тиха стая разработва проекти

54. “Дом” се отнася към “стая”, както “дърво” към:
гора
растение
листо
55. Това, което правя, при мене не се получава /не става/
рядко
понякога
често
56. В повечето си дела аз предпочитам:
да рискувам
не зная
да действам безпогрешно
57. Вероятно, някои хора смятат, че аз говоря твърде много
по-скоро това е така
не зная
по-скоро не
58. На мене побече ми харасва човек, който е:
с голям ум, пък дори и да е ненадежден и непостоянен
трудно ми е да кажа

със средни способности, но пък умеещ да устоява на всякакви съблазни

59. Аз вземам решение:
по-бързо , отколкото много хора
не зная

по-бавно, отколкото повечето хора

60. По-голямо впечатление ми правят:
майсторството и изяществото
трудно е да се каже

силата и мощта

61. Считам, че съм човек, склонен към сътрудничество
да
нещо средно
не
62. Много повече ми харесва да разговарям с хора, изискани и изтънчени, отколкото с откровени и праволенейни
да
не зная
не
63. Аз предпочитам:
да решавам въпроси, засягащи мене, сам
затруднявам се да отговоря
да се съветвам с моите близки
64. Ако човек не отговаря веднага, след като съм му казал нещо, то аз чувствам, че вероятно съм казал някаква глупост
вярно е
не зная
не е вярно
65. В ученическите години аз получавах знания преди всичко:
от уроците
трудно ми е да кажа
от книгите
66. Аз избягвам обществена работа и свързаните с това отговорности
вярно
понякога
не е вярно
67. Когато въпрос, който трябва да се реши, е много труден и изисква от мене много усилия, аз се старая:
да се заема с други въпроси
затруднявам се да отговоря
още веднъж ще се опитам да реша този въпрос
68. У мене възникват силни емоции: тревога, гняв, пристъпи на смях и др. изглежда без определена причина
да
понякога
не
69. Понякога аз съобразявам по-лошо, отколкото обикновено
вярно
не зная
не е вярно
70. Приятно ми е да направя някому услуга, съгласявайки се да уговоря среща с него, в удобно на него време, даже, ако това е малко неудобно за мене
да
понякога
не
71. Аз мисля, че правилното число, което трябва да продължи реда 1, 2, 3, 4, 5, 6….е:
10
5
7
72. Понякога аз имам непродължителни пристъпи на световъртеж и прилошаване без определена причина
да
не зная
не
73. Аз бих предпочел по-скоро да се откажа от своята поръчка, отколкото да причиня излишно безпокойство на сервитьора или сервитьорката
да
понякога
не
74. Аз живея за мига в по-голяма степен, отколкото другите хора
вярно е
трудно е да се каже
не е вярно
75. На вечерно парти на мене ми харесва:
да вземам участие в интересен разговор
затруднявам се да отговоря

да гледам как хората си почиват и самият аз да си почивам

76. Аз изказвам своето мнение, независимо от това, колко хора може да го чуят
да
понякога
не
77. Ако бих могъл да се пренеса в миналото, аз повече бих искал да се срещна с:
Колумб
не зная
Пушкин
78. Аз съм принуден да се сдържам от това, да не оправям чуждите работи
да
понякога
не
79. Работейки в магазин аз бих предпочел:
да оформям витрини
не зная
да бъда касиер
80. Ако хората мислят зле за мене, аз не се старая да ги преубеждавам, а продължавам да постъпвам така, както смятам за нужно
да
трудно ми е да кажа
не
81. Ако видя, че мой стар приятел е хладен с мене и ме избягва, аз обикновено:
веднага си мисля:” той е с лошо настроение”
не зная

безпокоя се за това каква погрешна постъпка съм извършил

82. Всички нещастия произтичат от хора, които:
се стараят във всичко да внесат изменения, макар вече да съществуват удовлетворителни начини за решаване на въпросите
не зная
отхвърлят нови, многообещаващи предложения
83. Изпитвам голямо удоволствие, разказвайки служебни новини
да
понякога
не
84. Акуратните, взискателни хора не се погаждат с мене
вярно е
понякога
не е вярно
85. Струва ми се, че аз съм по-малко раздразнителен, отколкото повечето хора
вярно
не зная
не е вярно
86. Аз мога по-лесно да не се съобразявам с другите хора, отколкото те с мене
вярно е
понякога
не е вярно
87. Случва се така, че аз цяла сутрин не искам да разговарям с никого
често
понякога
никога
88. Ако стрелките на часовника се срещат точно след всеки 65 мин., отмерени по точен часовник, то този часовник:
изостава
върви точно
избързва
89. Случва ми се да ми е скучно:
често
понякога
редко
90. Хората казват, че на мене ми харесва да правя всичко по свой оригинален начин
вярно е
понякога
не е вярно
91. Аз смятам, че трябва да се избягват всякакви вълнения, защото те уморяват
да
понякога
не
92. В къщи, в свободното си време, аз:
бъбря и си почивам
затруднявам се да отговоря

занимавам се с интересни за мене неща

93. Аз се отнасям плахо и внимателно при завързване на дружески отношения с нови хора
да
понякога
не
94. Смятам, че това, което хората казват в стихове, може също така точно да се изрази в проза
да
понякога
не
95. Аз подозирам, че хора, с които съм в дружески отношения, могат да се окажат не съвсем приятели зад гърба ми:
да, в повечето случаи
понякога
не, редко
96. Аз мисля, че и най-драматичните събития след година вече не оставят в моята душа никакви следи.
да
понякога
не
97. Аз мисля, че по-интересно би било да бъда:
естествоизпитател и да работя с растения
не зная
застрахователен агент
98. Аз съм подложен на безпричинен страх и отвръщение към неща, например, към определени животни, места и др.
да
понякога
не
99. Обичам да разсъждавам върху това, как би могло да се подобри света
да
трудно ми е да кажа
не
100. Аз предпочитам игри, в които:
трябва да се играе в отбор или да имам партньор
не зная

всеки играе за себе си

101. Нощем ми се присънват фантастични или нелепи сънища
да
понякога
не
102. Ако остана сам в къщи, то след известно време изпитвам тревога и страх
да
понякога
не
103. Аз мога със своето дружеско отношение да въведа хората в заблуждение, макар в действителност те съвсем да не ми се нравят
да
понякога
не
104. Коя дума не се отнася към другите две?
мисля
виждам
слушам
105. Ако майката на Марин се явява сестра на бащата на Александър, то какъв се явява Александър по отношение на бащата на Марин?
братовчед
племенник
чичо

 

 

Търсене
Актуални изследвания
Участвайте в:

Предложените по долу изследвания са актуални и Вие можете свободно да участвате в тях:

Copyright © 2005 (Psymbol .Org). Design by PsiDesign. All Rights Reserved